Nyheter

Bli kjent med Mariann

Hun har studert, jobbet og reist i store deler av verden, er positivt innstilt til det meste og synes det er ekstra morsomt når det er hektisk på jobb! Hils på Mariann,…

Tverrfaglige tema og FIRST LEGO League

I FIRST LEGO League er kunnskap og samarbeid viktige stikkord, akkurat som i de tverrfaglige temaene i overordnet plan. Gjennom arbeidet med både FLL og tverrfaglige emner må…

Hvordan passer egentlig FIRST LEGO League med fagfornyelsen?

I overordnet del av Kunnskapsløftet 2020 utdypes verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Her beskrives blant…

Bli kjent med Silje

Silje drømmer om 10 000 lag, og får masse energi av å være med mennesker. Bli litt bedre kjent med den sprudlende konseptlederen vår, Silje Kumeus!