Sorø

Sorø Kommune har stolte traditioner og dybe rødder ind i den nationale historie. Samtidig er Sorø en moderne kommune med et blomstrende erhvervsliv og et voksende indbyggertal.

Sorø er kendt for den helt fantastiske natur med både søer og skove. 


 

Der er let adgang med offentlig transport til Sorø station som ligger 1,5 km ca. 18. min. gang fra turneringsstedet.

Lokation for turneringen

ScienceTalenter - Astra

Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.


Mærsk Mc-Kinney Møller Videnscenter åbnede i august 2009.

Videncenteret har faciliteter til brug for talentplejen og Sorø Akademis Skole.

Centret ligger smukt lige ned til Sorø sø og danner ramme om et inspirations-,

lærings- og videnscenter for det naturvidenskabelige fagområde.

Videncenteret er hovedsæde for ASTRA, Det nationale center for natur-, teknologi- og sundhedsundervisning.

Videnscenteret er også hovedsæde for ScienceTalenter, den nationale talentplejeindsats.

Netop derfor er Centeret valgt til afholdelse af FLL turneringen.

First LEGO League er en videnskabsturnering for skoleelever, som løber af stablen hvert år i november. Her dyster hold fra mange skoler mod hinanden om den bedste projektopgave inden for et fælles, samfundsaktuelt og naturvidenskabeligt emne. Vinderne går videre til den skandinaviske turnering. Sorø Kommunes turnering er i en klasse for sig og inspirerer skoler og kommuner over hele Sjælland. Vi er åbne for deltagelse fra andre kommuner, dog har Sorøs skoler og Ringsteds skoler fortrinsret. First LEGO League er samtidig spydspidsen i skole-virksomhedssamarbejdet i Sorø Kommune. Flere hold arbejder sammen med lokale virksomheder og får sparring på deres projekter og teknologiske løsninger. En lang række virksomheder støtter desuden op som sponsorer, fordi de har blik for turneringens betydning for at vække og styrke de unge menneskers interesse for naturvidenskab og teknologi. First Lego League i Sorø arrangeres af Sorø Erhverv, ScienceTalenter og Sorø Kommune. 

Påmelding

15
Totalt ant. plasser
6
ant. ledige plasser
0
ant. på venteliste
Gå til påmelding

Program

Kick-off bliver afholdt hos ScienceTalenter d. 20.september.

 

FIRST LEGO League 2021 i Sorø d. 13. november

- programoversigten er vejledende med forbehold for ændringer. 
Program for dagen
Kl. 09.40 Velkomst og indmarch 
Kl. 10.00 Åbningstale
Kl. 10.10 Teoretiske præsentationer FLL
Kl. 10.10 Robotkampe runde 1 - 2

Frokostpause

Kl. 12.30 Robotkampe runde 2- 3
Kl. 13.50 Pause
Kl. 14.20 Semifinaler robotkampe
Kl. 14.35 Finale robotkampe
Kl. 15.15 Præmieoverrækkelse

Sponsorer

Turneringskomité Sorø

Camilla Ledsgaard Jensen
Prosjektleder
tlf: +4530366325
Ida Damkjær Jensen
Prosjektleder
tlf: 57876830
Mette Skjoldan
Prosjektleder
tlf: 53313311
Morten Holm Svensson
Prosjektleder
tlf: 40203276