Salten

Salten er et distrikt i Nordland fylke som grenser til Helgeland i sør, Ofoten i nord og Sverige i øst. Over Vestfjorden i vest ligger Lofoten. Salten består av de åtte kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold, med totalt 73 884 innbyggere. Salten har to byer, Bodø og Fauske. Fylkesadministrasjonen i Nordland ligger i Bodø, som er fylkets største og eldste by.

Salten ligger sentralt i Nordland, og er samlet sett den største ”næringslivsmotoren” i fylket. Salten er også et betydningsfullt knutepunkt både for Nordland og Nord-Norge, noe som også gjenspeiles i funksjoner som høyere utdanningstilbud, sentralsykehus, fylkeskommunale og statlige tjenester, samt ulike tjenesteytende virksomhet for øvrig. Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og utgjør sammen med Fauske knutepunkter på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, jernbane, vei- og lufttrafikk. Salten har mye ren og variert natur, store kraftressurser og mineralressurser, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

  (Kilde:https://no.wikipedia.org/wiki/Salten)


https://bodo.kommune.no/tverlandet-skole/


FLL sesongen 2020 RePLAY, gjennomføres digitalt grunnet koronapandemien.

Registrering

33
Totalt ant. platser
0
ant. lediga platser
0
ant. på reservlista

Program

 

Sponsorer

Prisvinnere

Pris
Nominerade
Vinnare
FIRST LEGO League Champion 1:a
Team ActivEL
Sportsfiskene
Team Technic
Dream Team Spildra
Dynamonine
Team ActivEL
FIRST LEGO League Champion 2:a
Kärnvärdepriset
Dream Team Spildra
Misværosten
Team Technic
Sportsfiskene
Real gamers
Dream Team Spildra
Projektpriset 1:a pris
Sportsfiskene
Team Technic
8-Steigen
Misvær
Fysiskeran
Sportsfiskene
Projektpriset 2:a pris
Team Technic
Projektpriset 3:a pris
Robottävlingens 1:a pris
Robottävlingens 2:a pris
Teknikpriset 1:a pris
Team ActivEL
Dream Team Spildra
The runners
Trainer – Hawks
Dynamonine
Team ActivEL
Teknikpriset 2:a pris
Trainer – Hawks
Teknikpriset 3:a pris
Lagledarpriset

Turneringskommitté Salten

Elisabeth Thielemann
Projektledare
tel.: 97546476
Knut Ola Myrvang
Projektledare
tel.: +4790792808
Terje Johnsen
Arena-ansvarlig
tel.: 47260736
Elisabeth Thielemann
Hoveddommer
tel.: 97546476