Tromsø

Tromsø er en kommune i Troms og Finnmark fylke. Tromsø kommune er den mest folkerike kommunen i Nord-Norge og den niende største kommunen i Norge. I kommunesenteret, byen Tromsø, ligger setet for Troms og Finnmark fylke, for biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, for Arktisk råd og Universitetet i Tromsø.

I 2020 arrangeres den regionale finalen i FLL Tromsø på Nordnorsk vitensenter. Nordnorsk vitensenter er et av ti regionale vitensentre i Norge, med særskilt ansvar for Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard. Nordnorsk vitensenter er lokalisert i Tromsø og Alta.

Turneringen i Tromsø er ikke åpen for publikum i år, men streames på Internett. Mer informasjon om hvor du kan se sendingen kommer her.

Påmelding

8
Totalt ant. plasser
3
ant. ledige plasser
0
ant. på venteliste

Program

Turneringen starter 7/11 ca kl 08.00. Hvert lag ankommer Vitensenteret og gjennomfører i tur og orden i løpet av 1,5 time.

 

08.30 Mind (Borgtun skole)

10.00 Mega (Borgtun skole)

11.30 Pause

12.00 Chip Dip (Skjervøy barneskole)

13.30 The Klæps (Skjervøy ungdomsskole)

15.00 The Minions 2

16.30 Dommermøter

17.00 Premieutdeling


Sponsorer

Prisvinnere

Pris
Nominerte
Vinner
FIRST LEGO League Champion 1. plass
Chip Dipp
Kjerneverdiprisen
Mega
The Klæps
Chip Dipp
The Klæps
Prosjektprisen 1. plass
The Klæps
Chip Dipp
The Minions 2
The Minions 2
Robotkonkurransen 1. plass
Robotkonkurransen 2. plass
Teknologiprisen 1. plass
Chip Dipp
The Minions 2
The Klæps
Chip Dipp
Veilederprisen
The Minions 2

Turneringskomité Tromsø

Thomas Berg
Prosjektleder
tlf: 41243514