Vallatorpsskolan

Hela klass 9A vid Vallatorpsskolan bildar laget. Alla bidrar med olika delar av det som ska göras.