NTM Ekhamraskolan

Vi är ett lag med deltagare från olika klasser och olika åldersgrupper.

Alla går skolans profil NTM. Natur teknik och matematik.

Skolan har deltagit i FLL under några år och vi försöker att använda den erfarenhet som finns på skolan och hjälpa varandra.