Kila1

Vi er en gruppe som har valgfag programmering. Noen av oss var med på FLL i fjor, noen er nye i år.