Skjebringæne

Vi er klasse 7A på Hornnes skole.

Vi er 28 elever som er med på First Lego League og laget "Skjebringæne" .

Vi har jobbet i grupper med de tre forskjellige prosjektene. Vi har kalt de "Robotgruppa", "Innovatørgruppa" og "Sponsorgruppa". Da vi startet med prosjektet måtte vi alle søke på jobben vi ønsket i de ulike gruppene og fortelle om hvorfor vi ønsket den jobben og hva vi kunne bidra med. Alle fikk den jobben de ønsket. 

Vi har fordelt oppgaver på laget og vi har stemt frem de 10 personene som skal få fremføre på Inspiria 7. november. Der er det representanter fra alle tre gruppene og den siste tiden av prosjektet har det vært tett samarbeid.