International School of Bergen

Norsk:

Vi er 13 dedikerte elever fra den Internasjonale Skolen i Bergen. I år deltar vi i First Lego League for første gang med stor spenning. Skolen vår har egne kjerne verdier som er respekt, samfunn, integritet, ansvar og dise er alltid sentrert i læringen vår. Vi jobber sterkt sammen i tre forskjellige grupper som er markedsføring, forskning og Teknologi, med målet om å nå langt og ha det gøy. ISB jobber med kjerne verdiene i svært fokus. Vi tenkte at vi skulle slå sammen ISB og FLL sine kjerne verdier.

English:

We are 13 dedicated students from the International School of Bergen. This year we are participating in First Lego League for the first time with great excitement. In our school, we have our own Core Values which are respect, community, integrity, and responsibility. Our core values are always in the center of our own learning. We are working in 3 different groups, these are marketing, research, and technology. Our goal is to reach far and have an enriching experience and of course have fun. ISB is big on its core values, and is always in focus. We will try to work with FLL core values always in focus.