Fagerli 4

Vi er en gjeng fra flere klasser. Vi jobber godt sammen og har det gøy mens vi jobber.