Luster ungdomsskule

Laget består av fire elevar som har valfag programmering og seks elevar frå 10.trinn på Luster ungdomsskule.


Dei fire elevane frå valfag programmering har jobba med teknologidelen av prosjektet saman med dei fem andre elevane som har same valfaget. 

Heile 10.trinn på Luster ungdomsskule har jobba med det innovative prosjektet i prosjektperioden. Av desse er det seks elevar frå 10A som representerer oss på konkurransedagen. 


Frå 9A: Manu, Brage, Noah og Jan.
Frå 10A: Lars Andreas, Håkon, Erlend, Jelena, Sunniva og Leah.

Bildeblogg

06.11.2022

Programmering

06.11.2022

Siste innspurt

06.11.2022

Teamwork

06.11.2022

Arbeid med presentasjon til konkurransedagen

06.11.2022

Arbeid med teknologiprosjektet