Lustringane


Lustringane😛

Me er 5.-7. klasse frå Luster kommune. Skulen ligg i Lustra bøgdi.

Me er 16 elever til saman, fordelt på 5., 6. og 7. klasse.

Klassemiljøet er veldig bra, me kan diskutera og krangla, men me greier å ordne opp i da sjølv. Me er masse i lag oghar det som regel veldig gøy.

 


Bildeblogg

28.10.2022

løising av oppgaver

28.10.2022

tester banen

28.10.2022

her har me ein av robotane

28.10.2022

her har me to robotar

28.10.2022

Her prøver me å bygge ulike robotar

28.10.2022

lage robot

28.10.2022

lesing av reglar

28.10.2022

programering

28.10.2022

roboten

23.09.2022

Bygging av spike

23.09.2022

Bygging av spike

23.09.2022

Bygging av Spike