Jektvikingene

Vi er 5-7 klasse fra Jektvik. Vi går på Jektvik skole og er med på First Lego League i år også. Nå har skolen her vært med 4 år og det er stas, men også veldig spennende og noe nytt for hvert år.  I år er det syv nye elever i gruppa. Det kom to nye elever fra Tromsø, Samuel og Aron, og 5 nye femteklassinger, Thorben, Marion, Solvår, Elvida og Theodor, 2 elever i sjetteklasse, Petter og Eda. Det er altså blitt 4 elever i syvendeklasse, Samuel, Kasper, Aron og Ole. På teknologigruppen er det Kasper, Samuel, Theodor og Aron. På robot kjøring er det Petter, Ole, Thorben og Aron. På innoativtprosjekt er det Eda, Solvår, Marion og Elvida. På kjerneverdier er det Solvår, men Petter har også gjort mye her, ja egentlig alle sammen . Vi er spente på hva som kommer til å skje på Mo 12.november. Vi gleder oss veldig mye. Vi er 11 elever som er veldig fine. Vi har vært på skolen og jobbet med FLL etter skolen flere ganger disse ukene.