Komsatoppen

Komsatoppen består av 25 elever i 7.klasse på Komsa skole. Vi har 11 gutter og 14 jenter som er delt inn i ulike grupper so forsker på ulike ting rundt problemstillingen vår.