Indre Hafslo oppvekstsenter

Bildeblogg

07.10.2022

Wow amazing! Klassen bygger vannkraftverk.

06.10.2022

6 stykker bygg er klare.

06.10.2022

Klassen hadde idémyldring.

06.10.2022

Klassen jobber med Lego League i grupper. I starten fikk alle bygge Lego figurer og kode . Etterpå ble vi delt inn i tre grupper. En gruppe jobber med Koding og en med stand Og den tredje med rapport.