Helios power

Vi er Helios power, lag 9 fra Elvebakken skole. 
Vi er et lag som samarbeider godt, lytter til alle forslag og vi har det veldig gøy sammen.

Våres lag består av forskere fra flere land. 
Som navnet våres sier, har vi forsket på solenergi og hvordan vi kan bruke solenergi til å lade opp utstyr som vi bruker.

Bildeblogg

01.11.2022

Slik kom vi fram til ideene våres. 1. Vi satt i grupper og kom på ideer. 2. Vi skrev ideene på tavla og satte nummer på de. 3. Også satte vi ideene i krysset i forhold til om det var gammelt-nytt og umulig-mulig. 4. Vi diskuterte hva vi skulle fokusere mest på. Hvor ligger ideene som det er lurt å arbeide videre med? 5. Så valgte forskergruppene hva de skulle jobbe med.

28.10.2022

Hvordan klassen kom frem til navnet på laget vårt Alle ble satt i grupper og kom med idéer til navn. Hver gruppe valgte 3 navneforslag hver. Etter at gruppene hadde valgt, ble alle forslagene skrevet opp på tavla. Så stemte hver gruppe på de tre beste forslagene. De tre forslagene med flest stemmer kom til finalen. Til slutt ble det hemmelig valg der alle elevene stemte på sitt favorittforslag. Den som fikk flest stemmer ble navnet på laget vårt. Det ble Helios power. Helios er det latinske navnet for sol, og power viser at vi jobber med energi.

28.10.2022

Dette er plakaten våres