The F8

Arbetsfördelning:

I VÅR GRUPP ARBETAR VI MED OLIKA UPPGIFTER FÖR I SLUTÄNDAN KUNNA SAMLA VÅRA IDEER OCH TA OSS TILL TÄVLINGEN.

VIKTOR OCH Farouk har uppgiften att programmera ROBOTEN.  DEM STÅR MED ANDRA PROGRAMERARE FRÅN DEN ANDRA GRUPPEN OCH FÖRSÖKER LIMMA IHOP PUSSLET.

LOKE, OMAR, KLARA OCH EMELIE ARBETAR MED ATT LÖSA EN UPPGIFT.

KLARA OCH EMELIE JOBBAR ÄVEN SOM KÄRNVÄRDEN OCH TAR HAND OM HELA PROJEKTET OCH INKLUDERAR ALLA. 

VI TAR NYTTA AV VÅRA OLIKHETER OCH GENOM DET KAN VI PLACERA GRUPPEN I OLIKA ARBETEN TACK VARE VÅRA OLIKA ERFARENHETER OCH KUNSKAP.