Blockbusters

Vi er 7b fra komsa skole.


Vi har jobbet med å finne en løsning på hvordan vi i framtiden kan frakte varer i konteinere uten å skade miljøet.