Alliansen

Alliansen er elever fra to klasser på Komsa skole. Vi har gjort flere oppdagelser og fant ut av at tyveri av varer under transport er et stort problem rundt om i verden. Vi har fått bruke våre kreative evner til å komme med forslag på løsninger av denne utfordringen.