The Balthazars

Vi er 17 elevar frå Davik oppvekst fordelt på 8. og 9. trinn. Vi kjem frå dei ulike bygdene på sørsida av Nordfjorden. Lagnamnet vårt er The Balthazars. Det gjenspeglar at vi er nytenkande, kreative, skapande og ein sprudlande og fargerik gjeng.