Lego Beast

Media gruppa

Vi skrive masse dokumentar om ka andre gruppa gjør og vi holder på med og lage Lego logo 


Underholdnings gruppa 

De holder på med og finne dansa og leka for oss og gjøre på skolen og FLL plassen .

 

Forsker gruppa 
Jobber med å skriv ned spørsmål til Stian som jobber med jernbane 


robot gruppa

De holder på med temaer transport kjøre oppdrag, og de prøver og bli meir kjent med roboten,  


Fredag . 15 . okt. 
 Forsker gruppa har diskutert om vinteren og transport.de diskutere om hvordan kan man få flere varer på jern banen.


robot gruppa. Holder på med og byge en til robot. 


Media gruppa. Holder på med og skrive ned dokumenter Og fer rundt og se på ka de andre gruppe gjør. 


torsdag. 21. okt 

media gruppa, vi holder på med å male på logoen.


fredag. 22. okt

vi maler vidre på logoen 


mandag.25. okt.

Vi maler over alt på logoen.


Tirsdag. 26. okt 

jentene er på extra leker.

Bygge en model når de er tilbake.


torsdag.28. Okt.   

media gruppa, holder på med og male og fikse stan 


Fredag.29. Okt

vi maler på stan.


mandag.1 nov.

vi ska ha overnatting på torsdag

Vi maler fortsatt på stan 

de andre gruppa har fordelt på oppgavene, om ka de ska gjør 


tirsdag. 2. nov.

Vi maler fortsatt på stan og vi har hat klasse møter. Alle i klassen har vært enig 

i logoen og alle likte den, vi er ferdig med plakaten. Hver mandag gjør alle i klassen en feles lek som oppmuntre bestemmer også leker vi den kl 1.

Bildeblogg

26.10.2021

Forsker gruppa. Marcus,Leo,Sandra,Sofia ,Boje og Jesper