Ska-prog9

Elever som tar Valgfag programmering 9.trinn

 

Vi er første års deltagere og har hatt fokus på å løse enkelte av oppdragene på Cargo Connect, samt skrevet en rapport om emnet.