YES! Express

Yes! Express er en valgfagsgruppe fra Vågsetra barne- og ungdomsskole. Vi er 20 elever fra 8., 9. og 10. trinn.