Lego Norway

Vi er et lag fra Rafsbotn skole. Vi er 17 på laget vårt og er et lag som lar mange bestemme.

Vi er blandet 5-7. klasse og er godt i gang. Vi har 4 programmere som og er godt i gang.Bildeblogg

09.11.2021

Vi fortsetter med plakater.

04.11.2021

Her programmere dem godt.

04.11.2021

Her jobber de med plakat de jobber godt.

04.11.2021

Her jobber de godt til general prøven.

04.11.2021

Her lager dem prototype.

04.11.2021

Vi lager plakat

03.11.2021

Her skriver vi

02.11.2021

Programmererne jobber på teknologi rapporten

02.11.2021

Vi er godt i gang med rapporten

02.11.2021

Her skriver programmererne teknologi rapporten

02.11.2021

Her holder vi på med konteineren, helikopteret og motoren

02.11.2021

Her jobber vi med kjerneverdier.

Sponsorer

T Johansen Drift