Team Lego

Vi er tre gutter i 8. og 9. klasse ved Samfundets skole

Torfinn, Mads og Simen.