ØRSKOG-KLOSSANE

Vi er ei 7.klasse fra Ørskog skule. Vi er totalt 15 elevar, med 7 jenter og 8 gutar. Læraren vår heiter Marte. Når vi he jobba med Lego League har vi delt klassa i fire grupper. Den eine gruppa er programmeringsgruppa, den andre gruppa har jobba med kjerneverdiar og den tredje gruppa jobba med markedsføring, og den siste gruppa har jobba med det innovative prosjektet.