Team Larsgården

Vi er 21 elever ved Larsgården skole. Vi kaller oss for Team Larsgården skole. Teamet er delt inn i en kodegruppe på seks elever. Disse deles inn i par og får hvert sitt oppdrag å løse.

I tillegg har vi seks elever som jobber med design, utvikling og markedsføring av en robot og tilhørende app som kan forenkle dagligvarehandelen. 

Øvrige elever jobber med ulike ting som hjelper til med oppdraget. For Team Larsgården er det viktig at alle elevene blir involvert i prosjektet. 

Sponsorer

Din Vaktmester
Heisplan Marine Solutions
Hofseth Aqua
Hydra pipe
Marinelektronikk AS
Møre Entreprenør
Møre palleservice AS
Notar
Plexus helse
Privatmegleren
Prodtex
Sparebanken Møre
Sparebanken Møre
Ålesund Data
Ålesund Elektro