Tjongsfjord

Vi er en 7. klasse med 2 jenter og 5 gutter. 

Sponsorer

Arnulf Hansen & Co AS
Helgeland Smolt
Krogh Entreprenør
Kvarøy Fiskeoppdrett
Lions Ørnes