Garnes Golden Generation

Garnes Golden Generation er 6.-trinnslaget til Garnes skule. Dei er 15 elevar som skal presentera prosjektet heile trinnet på vel 50 elevar har jobb saman om å få til. Gjengen deltek for første gong på FLL