Cheese Sticks

Cheese Sticks består av 15 elever fra mellomtrinnet på Henningsvær skole. vi er en sammenslått klasse med 5 elever fra hver klasse; 5. 6. og 7.klasse. Vi har valgt å jobbe med FLL på en litt annerledes måte i år enn i fjor. i fjor var vi delt inn i grupper hvor vi gjennom hele prosjektet jobbet kun sammen med de vi var på gruppe med. I år har vi rullert mer rundt og alle har jobbet litt med alt. Vi er en  aktiv gjeng og har det mye gøy sammen. vi liker at det skjer ting, vi elsker å bygge ting og vi er veldig glad i å både plage hverandre litt og også oppmuntre hverandre.