Tyssedal barneskole

Laget fra Tyssedal består av 20 elever på mellomtrinnet.

Vi er tre femteklassinger, ni sjetteklassinger og åtte sjuendeklassinger.