PlayGo

Vi er PlayGo, vi er 17 elever fra 7. trinn på Stavset skole. Navnene våre er Nora, Joulia, Ingrid, Maja, Mia, Dina, Jonathan, David, Kristoffer, Iben, Jakob, Mads, Oliver HS, Håkon KS, Isak, Eskil og Ole Alvin. Alle er enten 11 eller 12 år og er født i 2008.