Team Trollungan

Team Trollungan består av elever fra 7.klasse ved Trollvik skole.

Vi er 6 gutter og 12 jenter.