Blind Walk

Vi er et klasselag fra 9.trinn på Breilia skole i Hammerfest. Etter den regionale finalen, var det bare de som var motivert til å jobbe videre som ble igjen. Nå er vi 5 jenter og 2 gutter totalt igjen på laget.

Når vi skulle bestemme hva vi skulle jobbe med under årets oppdrag, ble vi enige om at vi skulle fokusere på hvordan vi kunne få blinde i aktivitet på tryggere måte. Vi bygde videre på denne tanken og endte opp med løsningen vår "Blind Guard" som skal kunne hjelpe blinde folk å komme seg rundt på en ny og tryggere måte.