Active bananas

Vi er tretten elever på Breilia skole, niende trinn. Det er fire forskjellige nasjonaliteter på laget vårt. Vi er delt i tre grupper: robot, prosjekt og markedsføring. Robotgruppen består av Synne, Ellinor, Malvin og Marthe. Markedsføring består av Andrea, Astrid, Malin, Emil, Ane. Prosjektgruppa består av Lise Danilo Edvard og Turid. Hver naturfagstime samles hele laget og legger en arbeidsplan for timen og deler ut lekser til neste uke. Vi har tre naturfagstimer i uka. Vi har laget tre grupperegler: Ikke snakk i munnen på hverandre, respekter hverandre og inkluder alle.