Hammerfest Robotics

Fritidslag fra Hammerfest Robotics 

Bildeblogg

02.11.2020

2.11.2020 Tiril, Alma, Vebjørn, Milly, Ingrid, Cornelia og Live var her. Tiril, Vebjørn og Alma ordnet bakgrunn til de skal snakke med dommerne. De andre programmerte, og er snart ferdig. Skrevet av Alma.

25.10.2020

18.10.2020 Milly og Live var her. Vi ble ferdig med et oppdrag. Skrevet av Alma.

25.10.2020

18.10.2020 Cornelia og Ingrid var her. Vi holder på og programmere et oppdrag, og det er vanskelig. Skrevet av Alma

22.10.2020

22.10.2020 Alma var her. Jeg jobbet med rapportene. Skrevet av Alma.

22.10.2020

22.10.2020 Cornelia, Milly, Live og Ingrid var her. Vi programmerte robotene, vi ble ikke ferdig med noen oppdrag. Skrevet av Alma.

22.10.2020

22.10.2020 Vebjørn og Tiril var her. Vi kom med ideer til appen. skrevet av Alma.

18.10.2020

Robot

18.10.2020

18.10.2020 Tiril og Vebjørn var her. Vi holder på å utvikle en app. Og vi har lært å skrive grafer, å grafene viser at fuglenes skole er latere enn andre skoler i landet. skrevet av Alma.

17.10.2020

17.10.2020 Cornelia, Live og Ingrid var her. Vi holder på å programmere et oppdrag vi plagdes litt men klarte det til slutt. Vi lærte å programmere i programmet spike. Skrevet av Alma.

17.10.2020

17.10.2020 Alma og Milly var her. Vi gikk gjennom alle kjerneverdiene. Vi har lært om kjerneverdier. Skrevet av Milly.

17.10.2020

17.10.2020 Vebjørn og Tiril var her. Vi regnet gjennomsnittet av alle skjemaene vi har laget. Vi lærte og regne gjennomsnitt. Skrevet av Alma.

Sponsorer

Arctic Rør
Equinor