RUNSPIKE

Vi er 5B fra Rønvik skole, alle var ikke med på bilde.

Bildeblogg

19.10.2020

Bygge

19.10.2020

Spike gjør oppgaver

19.10.2020

Programmering

19.10.2020

Lage logo

16.10.2020

Bygger oppdrag

16.10.2020

Maler logoen

16.10.2020

Programmerer spike