Goa skole 2

Vi er 9 elerver fra Goa skole og blir tvingt til dette.