Ørsta ungdomsskule

Hei!

Vi er Teknologi I Praksis (TIP9.) fra Ørsta Ungdomsskule. Vi er til sammen 12 elever som kjem frå Ørsta og Hovdebygda, og alle går på samme skulen, men i parallelle klasser. Vi har delt oss i 3 grupper: prosjekt, teknologi og markedsføring, det er 4 elevar på kvar gruppe. Vi kommer alle sammen kvar torsdag dei to siste timane og jobbar på FLL.