Bergmo 8

Det beste laget på hele gode Jord. Halleluja. Måtte Gud være med oss! neh