Bjerkelund 6

Vi er 23 stk som fra A og B klassen som har jobbet med dette prosjektet.