The Spikes

Vi er et lag av 15 ungdommer. Vi er delt inn i én teknologi-gruppe og én prosjekt-gruppe for å samarbeide best mulig om oppgavene. Laget vårt består av både jenter og gutter, også i de inndelte gruppene. Vi går i samme klasse, og samarbeider derfor godt.