Tjodalyng 2

Tjodalyng skole, lag 4. Vi er elever på ungdomstrinnet. Hele trinnet vårt var med i starten, så søkte vi på prosjekt-, programmerer- og trivsel-stillinger. Vi 11 elever som er laget og har jobbet godt  med prosjekt og programmering.