Tangen skule

Me er 11 elevar, 3 jenter og 8 gutar 

Bildeblogg

09.11.2018

Godt i gang

09.11.2018

System

09.11.2018

Konsentrasjon

09.11.2018

Bygging av bil

03.11.2018

Førebuingar

Sponsorer

Bilfinger
HMR
Hydro
Hydro Energi Sogn
Impec
NorSun
Sogn Opplæringskontor
Årdal kommune
Årdal Næringssamskipnad