Garnes Lego Space

Garnes Lego Space er skolelaget til 6. trinn på Garnes skole. Hele trinnet har jobbet med programmering, robotkonstruksjon siste halvdel av skoleåret på 5. trinn. I prosjektperioden har FLL-arbeidet foregått i grupper med oppgaver innefor legobygging, robot- og verktøykonstruksjon, profilering, forskning og programmering. 12 av elevene skal presentere klassens arbeid på turneringen i Bergen.