Team Astro

Team Astro är ett lag härliga ungdomar från Hedeskolan i Kungsbacka. Vi går i årskurs 7 och 8 och jobbar med FLL på elevensval.