Team A

Vi har jobbet på trinn med 51 elever. Mot slutten av perioden har vi fordelt oss på to lag, vi er Team A. Vi er tre gutter og ni jenter som har samarbeidet om å løse flest mulig oppgaver på robotbordet samt å forske på dyrkbar jord i verdensrommet.