Space Case

Me er 9 elevar mellom 10 og 16 år som utgjør laget «Space Case» frå Sagvåg Skule.

Sponsorer

Kværner ASA
Wärtsila