Volda 1

Hei! Vi er Team Bootleg. Denne rapporten er utarbeida som ein del av prosjektet ved gruppens deltakelse ved First Lego League på Eid 10. november. Gruppa består av Andreas, Ola, Jaran, Sindre, Sondre, Vebjørn, Torstein, Brede, Hans, Christian og Idun. Vi er eit av to lag frå 10. årssteget på Volda ungdomsskule. Team Bootleg har eit stort mangfald med ulike ferdigheiter som vi er så heldige å få utnytte oss av. Vi har delt oss inn i fire ulike subgrupper etter erfaring og eigenskapar;


Prosjekt:       Programmering:    Marknadsføring:    Rapportskriving:

-Andreas        -Brede           -Idun  -Alle

-Ola                -Torstein       -Jaran      

-Vebjørn         -Christian          -Sondre    

-Sindre           -Hans


Sjølv om vi har bestemt arbeids og ansvars- oppgåvene, bidreg kvar og ein av oss på alle subgruppene. Idun er f.eks. på marknadsføring, men ho er veldig kreativ og er derfor til god hjelp på prosjektgruppa, og sjølv om det er Andreas som skriv rapporten bidreg alle med å forklare kva dei har gjort og kva planen deira er.


Bildeblogg

06.11.2018

her ser dykk (fra venstre) Andreas, Hans og Idun som arbeider med presentasjon

06.11.2018

Vi har bilder og informasjon på nettstad og instagram Netstad: https://sites.google.com/ssikt.no/team-bootleg/om-oss?authuser=0 Instagram: https://www.instagram.com/team_bootleg/ På bilete ser dykk arbeid med programeringa av robotar