Team Lazy

Team Lazy

Lag 11 - Laukvik 2018

Hei, vi er laget ‘Team Lazy’ og vi er 5.-7. klasse på Laukvik skole, en fådelt skole der er 5.,6., og 7 klassinger går i lag. Vi er 4 femteklassinger og en sjette og 4 sjuende, vi er ni stykker. Vi kjenner hverandre veldig godt, og noen ganger for godt. Vi fordeler oppgavene slik at noen lager plakat og noen programerer roboten og noen lager Power-point og noen lager rapport og tar bilder.  Rapportene og plakatene lager vi i lag. Carina og Mathias lager Power-point, Jaron og Nicolai programmerer og Maja, April, Jonas og Celin har ansvar for markedsføring. Det er Maja og Celin som har tatt bilder til rapporten.Bildeblogg

31.10.2018

Maja og April

31.10.2018

Celin, Mathias og Nicolai

31.10.2018

Jaron programmerer